Gered Gereedschap

José Tholen fotografie

Gered Gereedschap

 

Gered Gereedschap is een vrijwilligersorganisatie die gebruikte gereedschappen inzamelt, opknapt en verstuurt naar scholen en startende ondernemers in ontwikkelingslanden.

De werkplaats in Amsterdam is een unieke plek. Wat opvalt is de diversiteit aan mensen die met elkaar samenwerkt. Er zijn gepensioneerde vaklui, mensen die reïntegreren

na burn-out, jongeren.

Er starten regelmatig groepen met asielzoekers die geschoold en begeleid worden om zo door te kunnen stromen naar betaald werk.