Worlds of experience

José Tholen fotografie

Worlds of experience


Deze serie gaat over vluchtelingen en migranten die bij i-psy beeldende therapie volgen. I-psy is gespecialiseerd in interculturele psychiatrie. Vaak spelen er thema's als heimwee, integratieproblemen, oorlogstrauma's of depressie. Soms is er een te groot gebrek aan woorden om te vertellen wat ze hebben meegemaakt. Met beeldende therapie kunnen ze zich op een andere manier uiten.

Deze serie laat de kunstenaars zien in hun belevingswereld.